Lidmaatschap

Lidmaatschap

Als Rijvereniging en Ponyclub De Bergruiters is het de bedoeling om in principe iedere week te lessen.  Indien de weersomstandigheden dit toe laten.  In de winter hanteren we een aantal weken winterstop en in de zomer een aantal weken zomerstop. Om en om zal er een spring- dan wel dressuurles gehouden worden. Daarnaast proberen we af en toe een clinic te organiseren.

Leslocatie:

We lessen in de buitenbak gelegen achter de Potstal in Hoonhorst. Deze buitenbak is medio 2020 voorzien van verlichting. 

Van ieder lid wordt verwacht dat er geholpen wordt bij ons jaarlijkse worstenactie. 

Als je overweegt om lid te worden, is er de mogelijkheid om een proefles te volgen. Hiervoor kan contact opgenomen worden via de mail secretariaatbergruiters@hotmail.com / 06-25045110

De lessen worden  gegeven door: 
Jannelies Makkinga

De pony’s lessen op de woensdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur (1 les)

De paarden lessen op de woensdagavond van 20.00 uur – 21.00 uur (1 les)

In de onderstaande contributiegelden zit het KNHS-lidmaatschap inbegrepen, maar niet de overige kosten zoals een startpas.

Contributie

■ Leden Ponyclub (incl. lessen):                  € 145,- / jaar
■ Leden Rijvereniging (incl  lessen) :         € 170,-  /jaar
■ Leden Rijvereniging (zonder lessen):    € 120,- / jaar